Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İş Etüdü ve Metod Sorumlusu

SF Trade Teknik Tekstil A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Gaziemir)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

124 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

124 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

  •  Üniversitelerin ilgili meslek yüksek okulu bölümlerinden mezun,
  •  İş etüdü yapabilen ve süre alabilen,
  •  Teksti/Deri sektöründe iş etüdü tecrübesi olan,
  •  İletişim becerisi yüksek,
  •  MS Office programlarını (özellikle Excel) iyi derecede kullanabilen,
  •  Dinamik ve analitik düşünebilen.

İŞ TANIMI

  • Model süresi almak, gerekli durumlarda süre revizyonu yapmak,
  • İş akışı ve operasyon listesi oluşturmak,
  • Üretim planını takip edip tüm modeller için üretimde follow up yapmak, üretimde gerçekleşene göre akışları ve süreleri güncel tutmak.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İş Etüdü ve Metod Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Etüdü ve Metod Sorumlusu İş Etüdü ve Metod Sorumlusu Maaşları İş Etüdü ve Metod Sorumlusu Nasıl Olunur? İş Etüdü ve Metod Sorumlusu Nedir? İş Etüdü ve Metod Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

SF TRADE IN SHORT Founded in 2003 and located in Izmir, Turkey, SF Trade is a quality approached supplier for leading technical textile and luxury leather goods brands. In 2009, SF Trade invested in the Leather business by acquiring a leather handbag and accessories producer that had over 10 years of experience in the sector. Today, SF Trade operates as two manufacturing plants in the Aegean Free Zone and offers mainly production as well as product development, sourcing, procurement, production & logistics for its Leather and Textile clients. MISSION Following our integrated management system and the company core values, we aim to satisfy our shareholders and allow our clients to have a competitive advantage in the Technical Textile and Leather sector. VISION To be preferred by the international market leaders by offering difference in our solutions regarding products and services, for the Technical Textile and Leather sector.

SF TRADE IN SHORT Founded in 2003 and located in Izmir, Turkey, SF Trade is a quality approached supplier for leading technical textile and luxury leather goods brands. In 2009, SF Trade invested in the Leather business by acquiring a leather handbag and accessories producer that had over 10 years of experience in the sector. Today, SF Trade operates as two manufacturing plants in the Aegean Free Zone and offers mainly production as well as product development, sourcing, procurement, production & logistics for its Leather and Textile clients. MISSION Following our integrated management system and the company core values, we aim to satisfy our shareholders and allow our clients to have a competitive advantage in the Technical Textile and Leather sector. VISION To be preferred by the international market leaders by offering difference in our solutions regarding products and services, for the Technical Textile and Leather sector.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİSF Trade Teknik Tekstil AŞ; veri sorumlusu sıfatıyla,(Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktr.) duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verileriniz şirket tarafından işlenecektir. İşlenen kişisel verileriniz aşağıdakiler gibidir;• İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,• Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, mesleki sertifika vb belgeler, transkript,dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler,• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları,• Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;• Başta tarafınızla iletişime geçebilmek, kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, amacıyla,• Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,• Gerektiği takdirde çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek ve üçüncü kişilerle iletişime geçebilmek amacıyla,• Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığınıza karar verildiği takdirde daha sonrasında da benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,• Gerektiğinde İşkur bildirimlerinin yapılması amacıyla,• Şirket içerisinde fiziksel mekan güvenliğin sağlanması amacıyla, • Çeşitli insan kaynakları uygulamaları aracılığıyla,• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, istatistik vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,• Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla işlenebilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞIİşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile başta gerektiği takdirde yurtiçinde veya yurtdışındaki;• Çalışan adayının şirket tarafından değerlendirilmesi, referans araştırmasının yapılması, şirket operasyonuna yatkınlığının değerlendirilmesi amacıyla ilgili personel ve insan kaynakları iş ortağı şirketler ile,• Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak iş ortakları ile• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,• Şirket adına veri işleyen IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,• Çalışan adayı hakkında referans sağlamak amacıyla referans verilen kurum ve şirketler ile,• Gerektiğinde yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, başta şirketin işveren sıfatıyla daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, tarafınızla şirket arasındaki kurulabilecek muhtemel iş sözleşmesinin ifasını sağlamak, şirketin işyeri güvenliğini sağlamak gibi hukuki yükümlülükleri ve meşru menfaatlerini sağlama gayesiyle,KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplanıp işlenmektedir.Kişisel verileriniz belirtili hukuki sebeplere dayalı olarak aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:• Kişisel verilerinizin iş başvurunuz sırasında veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla tarafımıza fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle,• Referans kişiler aracılığı ile, • Şirketin çalıştığı istihdam ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla,• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüzyüze mülakat yapılan hallerde görüşmeyi gerçekleştiren kişiler aracılığıyla,• Uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri yoluyla,• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden şirket adına işletilen hesaplar kanalıyla,• İşyeri binasına yerleştirdiğimiz kamera vb cihaz yöntemlerle toplanmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Prim, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Bayram Yardımı.

İş Etüdü ve Metod Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Etüdü ve Metod Sorumlusu İş Etüdü ve Metod Sorumlusu Maaşları İş Etüdü ve Metod Sorumlusu Nasıl Olunur? İş Etüdü ve Metod Sorumlusu Nedir? İş Etüdü ve Metod Sorumlusu İş İlanları