Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Aksu)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

535 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

535 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektörün öncü gruplarından, Kemer-Lara ve Belek bölgelerinde olmak üzere bünyesinde 7 şubesi bulunan Sherwood Resorts & Hotels zinciri için ; Lara – Kundu bölgesinde bulunan Sherwood Exclusive Lara otelimizde görevlendirilmek üzere ‘Depo Şefi‘’ arayışımız bulunmaktadır.

Genel nitelikler; 

En az lise mezunu olan,

Benzer tesislerde Depo Şefi olarak en az 3 yıl görev almış,

İrsaliye, fatura, stok takibi konularında deneyimli

Depo ve raf düzenini sağlayabilecek,

Depo giriş-çıkışlarının kayıt ve takibini yapabilecek

Depo iş akışının ve prosedürlerinin takip edilmesi,

Mal kabulü ve dağıtımı işlemlerinde aktif bilgi sahibi

Sistem üzerinden günlük ve periyodik mal kabul, depolama, depolardan transferlerin kontrolünü gerçekleştirilmesi,

Ms Office uygulamalarına hakim, raporlama yapabilecek,

Tercihen Netsis programını kullanabilen

Dikkatli, sorumluluk sahibi , disiplinli,

İletişim, Planlama ve takip becerisi yüksek

  

İŞ TANIMI

Depoya fiziksel olarak tesellüm tarafından girişi yapılmış malların, otel departmanlarına ilgili evraklarla çıkışını yapmak, otelin ihtiyaçlarına göre siparişleri düzenlemek.

Depodaki malların tasnifini ve düzenlenmesini yaptırmak

Depodaki malların fiziksel çıkışının kontrolünü sağlamak

Depo yiyeceklerinin, hijyen bakımdan kontrolünü yaptırmak

Malzemelerin ilk giren ilk çıkar sisteme göre çıkışlarını sağlamak

Aylık depoların sayım esasına göre kontrolünü yaptırmak

Minimum stok seviyesine göre malzeme talebini oluşturmak

Gelen malzemeleri ilgili departmanlara bildirmek

Depo stoklarında bulunan malzemelerin son kullanma tarihlerinin periyodik olarak kontrolünü sağlamak

Muhasebe & Finans Departmanı kapsamında belirlenen amaçlara ulaşılması için yapılan tüm çalışmalar esnasında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve malzemeyi diğer birimlerden  talep etmek

Görevlerinin yerine getirilmesi sırasında gerekli kararları vermek, inisiyatif kullanmak.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Depo Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Şefi Depo Şefi Maaşları Depo Şefi Nasıl Olunur? Depo Şefi Nedir? Depo Şefi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakliyat Gıda İçecek Sanayi̇ ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Değerli Personel Adaylarımız,Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz:• Salgın hastalık durumlarında devletin yetkili organlarınca önerildiğinde otel girişlerinde ve otel içesinde koruyucu önlemler ve temassız ateş ölçümü yapılabilmektedir.• Bilgi Güvenliğinin sağlanması amacı ile bilgisayar ortamlarında şirket çalışanlarımızla yaptığınız bilgisayar ortamlarında şirketimiz ile yaptığınız tüm haberleşmeler virüs, zararlı içerik ve veri sızıntılarına karşı denetlenmektedir. Bu amaçlar için Ad Soyad, Eski e-posta verileri, Kullanıcı Adı, Mac Adresi, IP Adresi, Telefon, E-Posta bilgilerinizi işlemekteyiz.• Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için Kariyer.net internet sitesinde doldurup paylaştığınız Özgeçmişiniz, Ad Soyad, Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Milliyet, Medeni Hal, Cinsiyet, Beden Ölçüleri, Sertifika, Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Durumu, Hobi, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, Özgeçmiş, Yabancı Dil Bilgisi ve Seviyesi, Eğitim Bilgileri, Mesleki Deneyimi, Mesleki Sertifikalar, Kullanılan Programlar bilgilerinizi işlemekteyiz.Kişisel Verilerinizi işlememiz için Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Hukuksal sebeplerimiz:5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez maddesine uygun olarak.5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.d. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununMeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.Bizimle Kariyer.net üzerinden paylaştığınız özlük bilgilerinizden, internet kullanım kayıtlarınızdan, kamera kayıtlarından topladığımız Kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.Kişisel verilerinizi kimlere ne amaçla aktarıyoruz:• Bilgi Güvenliği için, Elektronik ortamlarda bizle paylaştığınız ve sizinle paylaştığımız içerikler kullandığımız antivirüs, veri kaybı önleme ve tehdit algıla sistemleri için yurt dışındaki Sonicwall, Trend Micro ve Mcafee şirketlerince analiz edilir.• Şirketimiz ile paylaşılan özgeçmişleriniz kardeş şirketlerimiz Ceylaner Turizm Maden İnşaat, İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Tarım Canlı Hayvan Bilişim ve Yazılım Ticaret A.Ş. ve ABC İçecek Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirket yetkilileri ve iş gücü ihtiyacı olan departman yetkilileri ile paylaşılmaktadır.• Yasal olarak zorunlu olmamız sebebiyle adli merciler ve kolluk kuvvetleri ile paylaşmaktayız.Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz.Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.Talep ve Başvurularınız için+90 242 352 27 55 telefonu arayarak, Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Bulvarı Sherwood Hotel Sitesi No: 364/1 Kundu/Aksu/Antalya 07112 adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.Değişiklik ve Güncellemeler:Yasal mevzuat ve/veya Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakliyat Gıda İçecek Sanayi̇ ve Ticaret A.Ş.’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.Rev. Yürürlük Tarihi:15.04.2020

Detaylı Bilgi

Depo Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Şefi Depo Şefi Maaşları Depo Şefi Nasıl Olunur? Depo Şefi Nedir? Depo Şefi İş İlanları