Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İzmir(Gaziemir)

İş Yerinde

İş Yerinde

9 gün önce yayınlandı

Job Type

Periodical

Position Level

Intern

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

999+ application

Job Type

Periodical

Position Level

Intern

Application Count

999+ application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

In our factory operating in the White Goods Sector in Gaziemir, Aegean Free Zone, we are seeking a 'Long Term Internship' for our R&D, Quality, Production & Engineering, Supply Chain and Purchasing departments for a fixed period of 11 months.

The applications of the senior students (4th grade),master degree of the Engineering departments of the universities & students (Electric & Electronic Eng, Mechanical Eng, Industrial Eng) continuing their graduate education will be evaluated.

Preferred Candidate

More than 1 years of experience
Bachelor’s(Student), Master’s(Student)
Completed
Class B

Uzun Dönem Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzun Dönem Stajyer Uzun Dönem Stajyer Maaşları Uzun Dönem Stajyer Nasıl Olunur? Uzun Dönem Stajyer Nedir? Uzun Dönem Stajyer İş İlanları
Hakkımızda

Welcome to Simeco, the leading manufacturer of premium quality built-in cooking appliances in Turkey. In Simeco we combine innovative design and outstanding quality - the result providing stylish and durable appliances of top standard. In our facility only high standard components are transformed into a final product with the state of the art technology. Quality management is our way of doing things in every stage and is directly reflected to your brand. We are located in Izmir, western Turkey- one of the manufacturing hubs for the appliance industry. Consequently with all these aspects we constantly keep our enthusiasm in developing and cooperating with your brand.

Welcome to Simeco, the leading manufacturer of premium quality built-in cooking appliances in Turkey. In Simeco we combine innovative design and outstanding quality - the result providing stylish and durable appliances of top standard. In our facility only high standard components are transformed into a final product with the state of the art technology. Quality management is our way of doing things in every stage and is directly reflected to your brand. We are located in Izmir, western Turkey- one of the manufacturing hubs for the appliance industry. Consequently with all these aspects we constantly keep our enthusiasm in developing and cooperating with your brand.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sİ.ME.CO. ISI EKİPMANLARI VE KALIP SAN. A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirket internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Sİ.ME.CO ISI EKİPMANLARI VE KALIP SAN. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.2. Çalışan Adaylarının İşlenen Kişisel VerileriKimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini, İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.Diğer çalışan verileri; Görsel Ve İşitsel Kayıtlar, Dernek, Vakıf Üyeliği bilgileri, Araç, plaka ve ruhsat bilgileri, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri, Sigorta Bilgisi, İlgi Alanı Bilgisi.3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Kişisel verileriniz;Çalışan adaylarının işe uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, çalışan adayının işe uygunluk onayının alınması/sağlanması ve bu amaçla gerekli işlem/araştırmaların icrası, şirketin çalışanların işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan şirketimiz internet sitesi ve/veya sair üçüncü kişi İK danışmanlık şirketleri ve bunlara ait ya da benzeri internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu, güvenlik kameraları (CCTV) aracılığı ile elektronik ve/veya fiziki ortamlardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım AmaçlarıKişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. 6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarınız bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kurum internet sayfasından ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Uzun Dönem Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzun Dönem Stajyer Uzun Dönem Stajyer Maaşları Uzun Dönem Stajyer Nasıl Olunur? Uzun Dönem Stajyer Nedir? Uzun Dönem Stajyer İş İlanları