Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Departman

Satış

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


*Üniversite Mezunu,

*MS Office programlarına hakim,

*Sonuç odaklı, iletişim yönü güçlü, mutlak ve ekip çalışmasına yatkın,

*Seyahat engeli bulunmayan,

*Tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,

*Askerlik görevini tamamlamış( erkek adaylar için)


 


İŞ TANIMI :

*Elektrik piyasası kanun, mevzuat, yönetmelikleri takip edecek ve gerekli aksiyonları alabilecek,

*EPİAŞ, TEİAŞ, EPDK ve diğer kurumlarla yürütülen ilişkilerin takibini yapacak,

*Her gün yapılan üretim Santralleri ve tedarik şirketlerinin enerji piyasası(Gün öncesi, gün içi vb.) işlemlerini gerçekleştirecek,

*Teminatların kontrolü ve yönetimini yapacak,

*EPDK raporlarını hazırlayıp EBİS’e  yükleyecek,

*EPİAŞ üzerinde sayaç giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirecek,

*TEİAŞ sistemine üretim planı ve bilgi girişlerini yapacak,

*Günlük operasyon takibi, rapor ve analiz yapacak,

*Aylık uzlaştırma kontrolü yapacak,

*Yıllık, aylık ve günlük fiyat tahmini yapacak,

*Satış ve Tedarik sözleşmelerini takip edecek ve tüm işlemlerinin yürütülmesini sağlayacak,

*Dengeden Sorumlu Grup kapsamında teklif, sözleşme, hesaplama süreçlerinin gerçekleştirecek,

*Ve Enerji Ticareti birimi ile ilgili doğacak olan tüm iş kalemlerini destekleyecek,

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Ticaret Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ticaret Uzmanı Ticaret Uzmanı Maaşları Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur? Ticaret Uzmanı Nedir? Ticaret Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDeğerli ziyaretçimiz, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketlerimiz Soyak Enerji Ticaret A.Ş., Mis Enerji Üretim A.Ş. ve Tam Enerji Üretim A.Ş. (“Şirketler”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı ( 7 Nisan 2016 ) tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.Veri Sorumlusu BilgilendirmesiAşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.Kişisel Verilerinizin Toplanma ŞekliKişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, mevzuat, sözleşme ve teknoloji gerekliliklerine uygun olarak Şirketlerimiz iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar ile mal ve hizmet alımları / satımları vb. faaliyetleri yerine getirebilmek için; internet sitemiz, şirket birimlerimiz ve birim çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, hizmet, satın alma ve ticari faaliyetler ile ilgili olarak soru sorulması, bilgi talep edilmesi veya şikâyet bildiriminde bulunulması gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı(i) Şirketler tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,(ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,(iii) Şirketler bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,(iv) Şirketlere ait veya Şirketler tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,(v) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,(vi) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, (vii) Talep ve soruların cevaplanması,(viii) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,(ix) Şirketlerin insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,(x) Şirketlerin halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,(xi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,(xii) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerin meşru menfaatlerinin korunmasıamaçları ileKişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde;1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,3. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile Şirketlerimizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu aktarımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir ve aktarılan kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tüm tedbirler alınır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili başvurunuzu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bize Nasıl UlaşırsınızKVKK 13 üncü madde uyarınca başvurularınızı Büyükdere Caddesi Soyak Binası No:38 Mecidiyeköy / İstanbul adresine yazılı olarak ya da bilgi@soyakenerji.com.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketler veri sahiplerinden gelen talepleri, KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.ilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Ticaret Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ticaret Uzmanı Ticaret Uzmanı Maaşları Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur? Ticaret Uzmanı Nedir? Ticaret Uzmanı İş İlanları