Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Genel Başvuru - Engelli Personel

T.C. Beykent Üniversitesi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

369 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

369 başvuru

Departman

Eğitim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

İstanbul Beykent Üniversitesi bünyesinde değerlendirilmek üzere,


 . İletişim kabiliyetine güvenen,

 . İnsan  ilişkileri güçlü, ekip çalışmasına  yatkın, dinamik,

 . İş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı,

 . Sorumluluk bilinci yüksek,

 . Gelişime ve öğrenmeye açık,

 . Engellilik derecesi %40 ve üzeri olan,

 . İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,

 . Bünyemizde yer almak isteyen sizleri aramızda görmek isteriz.

İş Tanımı

 .  Başvuru yapan adayların engel durumu ve derecelerini,

 . Heyet raporlarında yazan işgücü kaybı yüzdesini,

 . Çalışabilecekleri departman ve pozisyonu ön yazı bölümünde açıklayıcı şekilde belirtmelerini rica ederiz.


Aday Kriterleri

İlk Öğretim(Mezun), Lise(Öğrenci), Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
Muaf

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

1- Veri Sorumlusu Hakkında6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre BeykentÜniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle verisorumlusudur. İdari personel adayı olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafındanemredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göreveri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniylesizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçlarıİşlemeye konu Kişisel Verileriniz; İş Başvuru Süreci (Ad/Soyad, Doğum Tarihi, Uyruk, Fotoğraf, Telefon Numarası, Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, EhliyetiOlup Olmadığı Bilgisi, Ehliyet Sınıf Bilgisi, Askerlik Durum Bilgisi (Yapıldı/Tecilli/Muaf), Daha Önceki Çalışma Bilgileri(Kurum Adı/Görev/Unvan, Amirinin Görevi/ Unvanı, Çalışma Süresi), Eğitim Durum Bilgileri (OkulunAdı/Bölümü/Başlangıç Yılı/Bitiş Yılı), Özel İhtisas ve Mesleki Kurs Bilgileri (Konu/ Eğitim Kurumu/ Tarih/ Süresi),Kullandığı Makine ve Cihazlar, Emekli Olup Olmadığı Bilgisi, Emekli ise Hangi Kurumdan Emekli Olduğu Bilgisi,Üniversitemizde Herhangi bir Yakınının Çalışıp Çalışmadığı Bilgisi, Talep Ettiği İş/Ücret Bilgisi, Sabıka Kaydı OlupOlmadığı Bilgisi)İdari personel adayı statünüz kapsamında; Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi vesonuçlandırılması; Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi; Görüşmesonunda istihdamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi; Asil aday kabul olmaması durumunda yedekaday kategorisinde değerlendirilmesi; İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerininkarşılanması; İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dışiletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması; Başvurunundeğerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi; Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacıdoğrultusunda; Beykent Üniversitesi personel politikalarına uygun şekilde, operasyonlarının yürütülmesi, açıkpozisyonlara uygun personel temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’, 5/2- a)“Kanunlardaaçıkça öngörülmesi”, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) ‘’ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerinegetirebilmesi için zorunlu olması’’, d)’’ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, e)‘’Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zararvermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilenkişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.3- Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuyadepolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezaisoruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Buçerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları,Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum vekuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz. Kişisel verileriniz; Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibininsağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adlimakamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerineveya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza, Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile üniversite tarafındanyapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere aktarılabilecektir.Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğininsağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.4- Kişisel Verilerin Elde Edilme YöntemleriKişisel verileriniz, her türlü fiziki ve elektronik ortamda özgeçmiş sunulması, ‘’İş Başvuru Formu’’ doldurulması, yüz yüzemülakat yapılan hallerde mülakat sırasında ve yapılan referans kontrolleri ile üniversite tarafından yapılan araştırmalarkapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerden toplanacaktır.5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederekKurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebiniziücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafındanKişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgilikişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemeninamaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silmeveya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararıngiderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile buhaklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Beykent Üniversitesi internetadresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Beykent Üniversitesi, AyazağaMahallesi Hadım Koruyolu Cd. No:19, Sarıyer/İstanbul‘’ adresine (İletişim Numarası 444 19 17) kimliğinizi tespit edicibelgelerle bizzat elden iletebilirsiniz.Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazlabilgi almak için Beykent Üniversitesi internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin HaklarınınKullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz. KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.Beykent Üniversitesi İlgili KişiAdı Soyadı :Tarih :İmza :

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları