Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Dizayn Ofis Mimarı

Tahincioğlu Gayrimenkul

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 10 yıl arası

Departman

Mimarlık

Mimarlık

Başvuru Sayısı

419 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

419 başvuru

Departman

Mimarlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin İstinye’de bulunan şantiyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip ‘DİZAYN OFİS MİMARI’ aranmaktadır.

Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin Mimarlık bölümünden mezun,
 • Lüks segment konut projelerinde en az 5 yıl saha dizayn ofis tecrübesi bulunan,
 • MS Office, AutoCad programlarını ileri düzeyde kullanabilen, 

 • Disiplinler arası (mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj) proje uyumunu kontrol edecek ve müellifler arası koordinasyonu sağlayabilecek tecrübeye sahip,

 • Uygulama projeleri ve detay çözümlerine hakim,

 • Yapı malzemeleri ve uygulama detayları konusunda bilgi sahibi,

 • Organizasyon becerisi gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, üstlendiği işin sorumluluğunu alabilecek,

 • Tercihen Avrupa yakasında ikamet eden,

 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İŞ TANIMI

 • İmalat çizimlerinin hazırlanması,
 • Alt yüklenicilerden gelen imalat çizimlerinin kontrolü ve diğer disiplinlerle koordinasyonunun sağlanması,
 • İnce iş imalatlarına ait metraj ve keşif çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ihale paketlerinin oluşturulması.Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Dizayn Ofis Mimarı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dizayn Ofis Mimarı Dizayn Ofis Mimarı Maaşları Dizayn Ofis Mimarı Nasıl Olunur? Dizayn Ofis Mimarı Nedir? Dizayn Ofis Mimarı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

“ÇALIŞAN ADAYI” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİNAYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; kimlik bilgisi, özgeçmiş bilgisi, adres bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgisi, mesleki bilgiler, doğum tarihi bilgisi, cinsiyet bilgisi, ehliyet bilgisi, askerlik bilgisi, kişilik bilgisi, görsel bilgiler, referans bilgisi ve özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tahincioğlu Holding A.Ş bünyesinde bulunan Nida İnşaat ve Turizm A.Ş, Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş., Tahincioğlu İstinye Ortak Girişimi, Tahincioğlu Küçükyalı Adi Ortaklığı (her biri için ayrı ayrı “Şirket”) tarafından, özet olarak işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.2. TanımlarKişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.Tedarikçi : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.İş Ortağı : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.Grup Şirket : Grup şirket, şirketimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketleri ifade eder.3. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir;İşleme Amacı Veri Kategorisiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Kimlik Bilgisi, Özgeçmiş Bilgisi, Adres Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Mesleki Bilgiler, Doğum Tarihi Bilgisi, Cinsiyet Bilgisi, Ehliyet Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Kişilik Bilgisi, Görsel Bilgiler, Referans Bilgisi, Özgeçmişinizde Yer Alan Diğer BilgilerÇalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgisi, Özgeçmiş Bilgisi, Adres Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Mesleki Bilgiler, Doğum Tarihi Bilgisi, Cinsiyet Bilgisi, Ehliyet Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Kişilik Bilgisi, Görsel Bilgiler, Referans Bilgisi, Özgeçmişinizde Yer Alan Diğer BilgilerYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Bilgisi, Özgeçmiş Bilgisi, Adres Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Mesleki Bilgiler, Doğum Tarihi Bilgisi, Cinsiyet Bilgisi, Ehliyet Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Kişilik Bilgisi, Görsel Bilgiler, Referans Bilgisi, Özgeçmişinizde Yer Alan Diğer Bilgiler4. Kişisel Verilerin AktarımıKişisel verileriniz; işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, insan kaynakları süreçlerinde işe uygunluğun değerlendirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; Tahincioğlu Holding A.Ş. bünyesinde bulunan diğer grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere aktarılmaktadır. 5. Kaynak ve Hukuki SebepKişisel verileriniz; iş başvurunuz esnasında; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir6. Başvuru Usul ve Esaslarıİlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tahincioğlu Holding web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan, tahinciogluholding@hs02.kep.tr KEP adresimize, kvkk@tahincioglu.com e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Palladium Tower Kardelen Sok. No: 2 Kat: 41 Ataşehir/İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Dizayn Ofis Mimarı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dizayn Ofis Mimarı Dizayn Ofis Mimarı Maaşları Dizayn Ofis Mimarı Nasıl Olunur? Dizayn Ofis Mimarı Nedir? Dizayn Ofis Mimarı İş İlanları