Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İnsan Kıymetleri Direktörü

TDV EĞİTİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

366 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Başvuru Sayısı

366 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ARANANGENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

TEYAŞ TDV Eğitim Yatırım A.Ş. birTürkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olup, KOMAŞ İnşaat, 29 MAYIS Eğitim Kurumları, TEYAŞ Geleneksel Ahşap Sanatları ve Dekorasyon, GİNTAŞ Turizm, GİNTAŞ Sigorta, CMIT Bilişim, ULUBORLU Plastik Kasa Üretimi ve Soğuk Hava Tesisleri, TEYAŞ Yemek ve İkram Hizmetleri, Gayrimenkul ve Dış Ticaret alt kuruluşlarıyla 1983 yılından beri hizmet vermektedir.

Grubun ana şirketi olan TEYAŞ TDV EĞİTİM YATIRIM A.Ş. için merkezimizde görevlendirilmek üzere aşağıdaki görev tanıma ve niteliklere uygun  ‘’İNSAN KIYMETLERİ DİREKTÖRÜ” arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI

TEYAŞ TDV EĞİTİM YATIRIM A.Ş. ve bağlı şirketlerinin İnsan Kıymetleri süreçlerini etkili ve etkin (doğru işi doğru yapacak şekilde) yürütmek ve sürekliliğini sağlamak.

ARANAN NİTELİKLER

 • 4 Yıllık Örgün Üniversite mezunu, tercihan ilgili konularda Yüksek Lisans (İnsan Kıymetleri Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Psikoloji, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği vb.tercih )
 • Personel özlük işlemleri (bordro, SGK bildirge, işe giriş-çıkış işlemleri, yan haklar yönetimi) konusunda bilgi sahibi, en az 10 yıl deneyimli
 • Seçme ve Yerleştirme, Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi alanlarında en az 5 yıl deneyimli ,
 • Personel eğitim ve gelişim süreçlerinin takibi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi
 • Organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü
 • İş Kanunu, SGK, KVKK ve çalışma mevzuatına ilişkin yasal düzenlemelere hakim,
 • Raporlamanın öneminin bilincinde, sözlü ve yazılı raporlama teknikleri becerisine sahip,
 • Ekip yönetimi, delegasyon ve ekip çalışmasına yatkın, enerjik, yüksek motivasyonu ve özdisiplini olan,
 • Sorumluluk sahibi, takipçi, sonuç odaklı, yaratıcı, pozitif ve dışa dönük,
 • MS Office programlarına hakim, (Çok iyi Word ve Excel bilgisi tercih)
 • Ankara’da ikamet eden veya edebilecek adaylar
 • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.


SORUMLULUKLAR

 • Şirket ve bağlı grup şirketlerinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi için İnsan Kıymetleri strateji ve politikalarını oluşturup, yürütülmesini sağlamak,
 • İnsan Kıymetleri süreçlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesinde şirket ve bağlı grup şirketlerinin hedefleri doğrultusunda görev icra etmek ve gerekli raporlamaları yapmak,
 • Ücret yönetimi, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme ve yetenek yönetimi olmak üzere tüm İnsan Kıymetleri fonksiyonlarının planlama, oluşturma, uygulama ve değerlendirme aşamalarından sorumlu olmak,
 • İnsan Kıymetleri ile ilgili her türlü yenilikçi projeye liderlik yapmak.


NOT: Başvurular gizli tutulacaktır.


Aday Kriterleri

10 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Maaşları İnsan Kaynakları Direktörü Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Direktörü Nedir? İnsan Kaynakları Direktörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA(İş Başvuruları İçin)1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve “Açık Rıza” vermeniz halinde işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:CV formunda belirtilen kişisel veriler, işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere yeni eleman istihdam edilmesi, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Komaş’a adaptasyon süreçlerinin değerlendirilmesi, CV’de yer alan referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, İK ücret ve istihdam planlamaları yapılabilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz. Bunun haricinde şirket içinde İK portföyünde belirlenmiş süre kadar saklanacak ve şirket içinde gerektiğinde ilgili birim Yöneticileri ile paylaşılacaktır. Bunun haricinde savunma amaçlı şirketin Hukuk Müşavirine, danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tarafınızdan doldurulmuş iş başvuru formu (CV) ya da tarafınızca hazırlanmış özgeçmiş metninden elde edilmiştir. Bu form ya da metinlere şahsen şirketimize ulaşarak elden / mail yoluyla veya referanslarınız yoluyla veyahut internette iş arama portalları vasıtasıyla şirketimize ulaşmıştır. 5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeKVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların web sitemizde linki verilen Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.“Açık Rıza” metnini ve “Aydınlatma” metnini okudum ve anladım.Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Maaşları İnsan Kaynakları Direktörü Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Direktörü Nedir? İnsan Kaynakları Direktörü İş İlanları