Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

296 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

296 başvuru

Departman

Satınalma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

•       Üniversitelerin Mühendislik/Mimarlık fakültelerinden veya ilgili bölümlerinden mezun,

•       İnşaat sektörü Teknik Satınalma konularında en az 15 yıl, Yönetici olarak da en az 7 yıl tecrübeli,

•       Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,

•       Tercihen herhangi bir ERP programı kullanmış,

•       İnsan ilişkileri ve iletişimi kuvvetli,

•       Ekip çalışmasını önemseyen, liderlik ve temsil yönü güçlü,

•       Sonuç ve çözüm odaklı çalışma yaklaşımını ilke edinmiş,

•       Tercihen İyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip,

•       Seyahat engeli bulunmayan,

•       Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

•       Şirketin yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç duyacağı yatırımlar, tüm teknik malzeme, hizmetlerin tedarik süreçlerini yönetmek,

•       Hazırlanan şartnamelere göre taşeron firma belirlemek üzere ihaleye çıkmak ve bu süreci yönetmek,

•       Onaylı satın alma talepleri için tedarikçi ve ürün araştırması yaparak, fiyat teklifleri toplamak ve sonrasında satın alma taleplerinin siparişleri açmak, tedarikçilere iletmek,

•       Seçilen tedarikçilerle sözleşme sürecini yönetmek,

•       Gelen malzemelerin uygunluğu ve fatura, kalite, miktar karşılaştırması ile depo kabul ve muhasebe departmanlarıyla koordinasyonunun yapılması süreçlerinde aktif rol almak,

•       Satın alma talebinin ulaşmasından, malzeme veya hizmetin teslim alınıp, faturasının sisteme işlenmesine kadar gerçekleşen tüm süreçleri yönetmek,

•       Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmeleri yapmak, sistematik tedarikçi değerlendirme sistemi uygulanması ve geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol almak,

•       Satın alma süreçleri için ihale takvimi geliştirmek, sözleşmelerin sürelerini takip etmek, zamanı gelen alımlar için ihale açmak,

•       Stokların devirlerini takip etmek, hurdaya ayrılacak olan demirbaşların satışlarını gerçekleştirmek,

•       Kendisine bağlı ekibin sevk ve idaresini yapmak, performansını izlemek ve gelişimine katkıda bulunmak,

•       Biriminin yıllık bütçe çalışmalarını yapmak ve takip etmek,

•       Faaliyetlerine ait aylık, üç aylık ve yıllık olarak üst yönetime raporlama yapmak.

Aday Kriterleri

15 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Satın Alma Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Koordinatörü Satın Alma Koordinatörü Maaşları Satın Alma Koordinatörü Nasıl Olunur? Satın Alma Koordinatörü Nedir? Satın Alma Koordinatörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA(İş Başvuruları İçin)1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve “Açık Rıza” vermeniz halinde işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:CV formunda belirtilen kişisel veriler, işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere yeni eleman istihdam edilmesi, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Komaş’a adaptasyon süreçlerinin değerlendirilmesi, CV’de yer alan referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, İK ücret ve istihdam planlamaları yapılabilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz. Bunun haricinde şirket içinde İK portföyünde belirlenmiş süre kadar saklanacak ve şirket içinde gerektiğinde ilgili birim Yöneticileri ile paylaşılacaktır. Bunun haricinde savunma amaçlı şirketin Hukuk Müşavirine, danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tarafınızdan doldurulmuş iş başvuru formu (CV) ya da tarafınızca hazırlanmış özgeçmiş metninden elde edilmiştir. Bu form ya da metinlere şahsen şirketimize ulaşarak elden / mail yoluyla veya referanslarınız yoluyla veyahut internette iş arama portalları vasıtasıyla şirketimize ulaşmıştır. 5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeKVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların web sitemizde linki verilen Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.“Açık Rıza” metnini ve “Aydınlatma” metnini okudum ve anladım.Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Detaylı Bilgi

Satın Alma Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Koordinatörü Satın Alma Koordinatörü Maaşları Satın Alma Koordinatörü Nasıl Olunur? Satın Alma Koordinatörü Nedir? Satın Alma Koordinatörü İş İlanları