Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

TDV EĞİTİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

232 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Başvuru Sayısı

232 başvuru

Departman

Yönetim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ARANAN GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

TEYAŞ TDV Eğitim Yatırım A.Ş. bir Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olup, KOMAŞ İnşaat, 29 MAYIS Eğitim Kurumları, TEYAŞ Geleneksel Ahşap Sanatları ve Dekorasyon, GİNTAŞ Turizm, GİNTAŞ Sigorta, CMIT Bilişim, ULUBORLU Plastik Kasa Üretimi ve Soğuk Hava Tesisleri, TEYAŞ Yemek ve İkram Hizmetleri, Gayrimenkul ve Dış Ticaret alt kuruluşlarıyla 1983 yılından beri hizmet vermektedir.

Grubun ana şirketi olan TEYAŞ TDV EĞİTİM YATIRIM A.Ş. için merkezimizde görevlendirilmek üzere aşağıdaki görev tanımı ve niteliklere uygun  ‘’STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ” arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI

TEYAŞ TDV EĞİTİM YATIRIM A.Ş. ve bağlı şirketlerinin Strateji ve İş Geliştirme süreçlerini etkili ve etkin bir şekilde yürütmek ve sürekliliğini sağlamak.

ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden veya İşletme / Ekonomi bölümlerinden mezun,
 • En az 3 yılı yönetsel pozisyonda olmak üzere, en az 15 yıl ilgili iş deneyimine sahip,
 • Tercihen kurumsal ya da çok uluslu şirketlerde çalışma tecrübesine sahip,
 • Stratejik Planlama ve/veya bütçe raporlama konularında deneyimli,
 • Sunum, raporlama ve münazara yetenekleri gelişmiş,
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli, takip becerisi yüksek.
 • Analitik yönü güçlü, raporlama ve sunum becerileri olan, sonuç odaklı ve yeniliklere açık, enerjisi yüksek
 • Organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü
 • Sorumluluk sahibi, takipçi, sonuç odaklı, yaratıcı, pozitif ve dışa dönük,
 • Yabancı dil bilgisi (iyi seviyede)
 • MS Office programlarına hakim, ileri düzeyde Excel bilgisi olan,
 • Ankara’da ikamet eden veya edebilecek adaylar
 • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.


SORUMLULUKLAR

·         Kuruluşun Stratejik planlama süreçlerini yönetmek,

 • Şirket stratejileri ve gereksinimlerine göre yeni projeleri geliştirmek, yürütülmesine destek vermek, takip etmek ve raporlamak,
 • Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında gerekli pazar, sektör, rekabet vb. araştırma ve analizleri yapmak,
 • Yerli ve yabancı iş ortakları ve yatırımcı kuruluşlar ile ilişki yönetimi kurmak,
 • Stratejik hedefleri doğrultusunda öngörülen riskleri belirlemek, takip etmek ve raporlamak,
 • Stratejik planlama esaslı bütçe hazırlık ve raporlama çalışmalarını yürütmek,
 • Tüm departmanlar/birimleri için ilgili bütçe sahipleriyle birlikte yıllık gelir/gider/yatırım bütçelerini oluşturmak üzere veri toplamak, analiz etmek, modelleme oluşturmak, çalışmaları birleştirip raporlamak.

 

NOT: Başvurular gizli tutulacaktır.

Aday Kriterleri

15 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Strateji ve İş Destek Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Strateji ve İş Destek Direktörü Strateji ve İş Destek Direktörü Maaşları Strateji ve İş Destek Direktörü Nasıl Olunur? Strateji ve İş Destek Direktörü Nedir? Strateji ve İş Destek Direktörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA(İş Başvuruları İçin)1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve “Açık Rıza” vermeniz halinde işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:CV formunda belirtilen kişisel veriler, işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere yeni eleman istihdam edilmesi, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Komaş’a adaptasyon süreçlerinin değerlendirilmesi, CV’de yer alan referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, İK ücret ve istihdam planlamaları yapılabilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz. Bunun haricinde şirket içinde İK portföyünde belirlenmiş süre kadar saklanacak ve şirket içinde gerektiğinde ilgili birim Yöneticileri ile paylaşılacaktır. Bunun haricinde savunma amaçlı şirketin Hukuk Müşavirine, danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tarafınızdan doldurulmuş iş başvuru formu (CV) ya da tarafınızca hazırlanmış özgeçmiş metninden elde edilmiştir. Bu form ya da metinlere şahsen şirketimize ulaşarak elden / mail yoluyla veya referanslarınız yoluyla veyahut internette iş arama portalları vasıtasıyla şirketimize ulaşmıştır. 5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeKVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların web sitemizde linki verilen Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.“Açık Rıza” metnini ve “Aydınlatma” metnini okudum ve anladım.Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Detaylı Bilgi

Strateji ve İş Destek Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Strateji ve İş Destek Direktörü Strateji ve İş Destek Direktörü Maaşları Strateji ve İş Destek Direktörü Nasıl Olunur? Strateji ve İş Destek Direktörü Nedir? Strateji ve İş Destek Direktörü İş İlanları