Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Personel Taşımacılığı Sektöründe Öncülük Yapan Firmamızda, Eğitilmek Üzere Saha Takibi Yapabilecek Çalışma Arkadaşı Aramaktayız.

  • Tercihen Üniversitelerin 4 Yıllık veya 2 Yıllık Bölümlerinden Mezun,
  • Seri Düşünen, Öğrenmeye Açık, İletişimi Kuvvetli, İnisiyatif Alabilen
  • Farklı Ekip ve Departmanlar İle Koordine Çalışabilen, Planlı ve Dakik,
  • Sorumluluk Alan, Fikir Yürütebilen, Sonuç Odaklı ve Cesareti Yüksek,
  • MS Office Programları Hakim, İyi Derecede Bilgisayar Kullanabilen,
  • Esnek Çalışma Saatlerine Uyumlu,
  • Ekip Çalışmasına Yatkın, Çözüm Odaklı,
  • Aktif olarak B Sınıfı Araç Kullanan,
  • Tercihen Askerlik İle İlgili İlişiği Olmayan Adayların Başvurusunu beklemekteyiz.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Maaşları Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Nasıl Olunur? Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Nedir? Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

TRANSAY TAŞIMACILIK VE PERSONEL HİZM. TİC. ANONİM ŞİRKETİ ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Transay Taşımacılık ve Personel Hizm.Tic. A.Ş. (TRANSAY) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERŞirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Tarihi. İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon Numarası.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet sitemiz aracılığıyla ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş Başvurunuzun Değerlendirilmesi • Sözleşmenin kurulması ve ifası• Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• İşlem Güvenliğine İlişkin VerilerŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİBaşvurunuzun Olumsuz Değerlendirilmesi Halinde TRANSAY Nezdinde İleride Açılacak Diğer Pozisyonlar İçin Değerlendirilmesi • Açık rızanızın bulunması • Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

TRANSAY TAŞIMACILIK VE PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. İş İlanları

Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Maaşları Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Nasıl Olunur? Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı Nedir? Saha Operasyonları Kontrol Uzmanı İş İlanları