Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Muğla(Milas)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kemerköy ile Yeniköy Termik Santralleri'nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC Enerji-LİMAK Enerji tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralınmıştır. Yeniköy Termik Santrali 2 ünitesi ile 420 MW ve Kemerköy Termik Santrali de 3 ünitesi ile 630 MW olmak üzere toplamda 1050 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %5 ‘ini karşılayan Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi’nde yer alan önemli bir ekonomik faktördür. Teknik ve çevre standartlarına uygun olarak işletilmekte olan santralin yanı sıra kömür sağlayan kömür madenlerinin tek bünyede birleşmesinden oluşmuş bir işletme daha bulunmaktadır. 

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. de görevlendirilmek üzere, aşağıdaki niteliklere sahip SAP UZMANI alınacaktır.

 • Üniversitelerin Endüstri, Bilgisayar, Yazılım, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • SAP modüllerinden (MM, PP, FI, CO, QM, PM) en az birinde minimum 3 yıl kurumsal şirket ya da danışmanlık tecrübesi bulunan,
 • Tercihen enerji sektörü deneyimi olan,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Tercihen ABAP konusunda deneyimli,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip, araştırma ve öğrenmeye istekli,
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • Proje yönetimi konusunda deneyimli,
 • Takım çalışmasına yatkın, yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, 
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Muğla Milas’ta ikamet eden ve/veya edebilecek.

  İŞ TANIMI

 • SAP süreçlerini yönetmek ve olası problemlere destek vermek,
 • Kurum bünyesindeki projelere destek olmak,
 • SAP modüllerinde ortaya çıkan yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere süreç ve sistem iyileştirmelerinde aktif rol almak,
 • Diğer sistemler ve SAP arasında entegrasyonu sağlamak,
 • Yapılan geliştirmelerin temel birim testlerini gerçekleştirmek ve uygulamaya ait teknik tasarım dokümantasyonlarını oluşturmak.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

SAP Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

SAP Uzmanı SAP Uzmanı Maaşları SAP Uzmanı Nasıl Olunur? SAP Uzmanı Nedir? SAP Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Kemerköy ile Yeniköy termik santralleri'nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC Enerji-LİMAK Enerji tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralanmıştır.Yeniköy Termik santralinde 2 ünitesi ile 420 MW ve Kemerköy Termik santralinde de 3 ünitesi ile 630 MW olmak üzere toplamda  1050 MW kurulu gücü ile  Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %5 ‘ini karşılayan Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi’nde yer alan önemli bir ekonomik faktördür. Teknik ve çevre standartlarına uygun olarak işletilmekte olan santralin yanı sıra kömür sağlayan kömür madenlerinin tek bünyede birleşmesinden oluşmuş bir işletme daha bulunmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİYeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.Şirketimiz tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda metin güncellenecektir.1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz. 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:Kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri gereğince İş Sözleşmesinin kurulması ve ileride kurulabilecek İş Sözleşmesinin ifası için gerekli olması ve Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu kapsamda Şirketimizin yayınlamış olduğu iş ilanına başvuru yaptığınızda niteliklerinizin uygunluğunun kontrol edilebilmesi, ihtiyaç halinde tarafınızla iletişim kurulabilmesi adına gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunabilmesi amaçlarıyla EK-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenebilir. Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:Kişisel verileriniz; Şirketimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız aracılığıyla internet sitemiz ve sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.Kişisel verileriniz; İşveren’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Şirketimizin Grup Şirketleri ile paylaşılması dâhil olmak üzere işlenebilecektir. Şirketimiz ve/veya Grup Şirketlerimiz nezdinde başkaca pozisyonlarda yahut ileride boşalacak pozisyonlarda değerlendirilmek üzere 5 yıl süre boyunca saklanır.İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:Şirketimiz, işbu aydınlatma metni ile belirlenen amaçlarla işlenen kişisel verilerinizi 5 yıl süre ile saklamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde; kişisel verileriniz Şirketimizin sunduğu hizmetlere ilişkin Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gereken süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla belirlenen makul süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmeb. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmec. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmed. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bu eksiklik veya yanlışlıkların düzeltilmesini istemee. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etmef. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeg. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etmeh. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmeYukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak www . ykenerji . com . tr adresinde yer alan başvuru formatını kullanarak;a. Bağdamları Mah. Merkez Sok. No:160 Milas – MUĞLA adresine (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır) ıslak imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla,b. Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve Şirketimiz bünyesinde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama (bu uygulamanın ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla) vasıtasıyla; başvurunuzu kvk @ ykenerji . com . tr e- mail adresine mail ile ileterek kullanabilirsiniz.İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alıncaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.Şirketimiz, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebilir.Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvurunuzu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:• Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.• Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.• Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.• Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi.• Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.• Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.• Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması• Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.• Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması.Şirketimiz talebinize ilişkin cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirecektir. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, Şirketimizce verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermememiz hâlinde cevap süremizin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.Kişisel Veri KategorileriKimlik bilgisi : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgilerİletişim bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgilerFiziksel mekân güvenlik bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.İşlem güvenliği bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel veriler; Risk yönetimi bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel verilerFinansal bilgi : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin müşterinin yetkilisi veya çalışanının kişisel verileri; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

SAP Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

SAP Uzmanı SAP Uzmanı Maaşları SAP Uzmanı Nasıl Olunur? SAP Uzmanı Nedir? SAP Uzmanı İş İlanları