Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

160 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

160 application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

ZF is a global technology company and supplies systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility. With its comprehensive technology portfolio, the company offers integrated solutions for established vehicle manufacturers, mobility providers and start-up companies in the fields of transportation and mobility. ZF continually enhances its systems in the areas of digital connectivity and automation in order to allow vehicles to see, think and act.

The Consolidated ZF Group is represented with 188 production locations in 31 countries as well as 18 main development locations in 8 countries. In 2021, ZF achieved sales of €38.3 billion with approximately 157,500 employees worldwide. The company spent eight percent of its sales on research and development in 2021. Visit our website and discover the world of ZF.
 
ZF Group company ZF Sachs Turkey, located in Gebze-Kocaeli, producing shock absorbers for vehicles, is looking for a qualified professional for Process Engineering team for its growing organization.

 • Bachelors degree in Industrial Engineering from a reputable university 
 • Minimum 2 years of experience related with below given job description in a manufacturing environment
 • Experience in working with cross-functional and multicultural organizations 
 • Ability to interact and communicate with different levels of the organization (including management, engineers, supervisors, technicians, and manufacturing operators)
 • Working knowledge of AutoCAD
 • Fluent in written and spoken  (We would like to ask you to provide an English version of your CV)
 • EnglishAnalytical thinking,  well organized and strong commitment 
 • Living or willing to live in Asian side of İstanbul or Kocaeli (Gebze & İzmit)
 • No military obligation for male candidates

JOB DESCRIPTION

Industrial Engineer will report to Process Team Leader and be responsible for; 

 • Preparing work instructions, process flow charts, SAP process routings 
 • Updating layouts of production lines 
 • Performing time studies, capacity analyses, layout / product flow analyses and line balancing
 • Developing methods for increasing efficiency 
 • Developing and implementing methods for new projects 
 • Calculating the process costs for new projects 
 • Making ergonomic improvements in manufacturing processes 
 • Developing productivity increasing systems in production and material flow systems of operational areas

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Endüstri Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Endüstri Mühendisi Endüstri Mühendisi Maaşları Endüstri Mühendisi Nasıl Olunur? Endüstri Mühendisi Nedir? Endüstri Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

ZF dünya genelinde en büyük otomotiv tedarikçilerinden biridir. Şirketimiz 40 ülkede yaklaşık 230 noktada 149.000 çalışanıyla temsil edilmektedir ve güç aktarma organları ile şasi teknolojilerinin yanı sıra aktif ve pasif güvenlik teknolojisinde de küresel liderdir.ZF araçlarda kendi kendine görme, düşünme ve harekete geçme ile ilgili teknolojiler sağlıyor. Şirket, özellikle daha verimli ve elektrikli tahrik sistemleri ve kazaların olmadığı bir dünya için her yıl cirosunun yüzde altısından fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Kapsamlı ürün portföyü ile ZF sadece binek araçlarda değil, ticari araç ve endüstri teknolojisi uygulamalarında da e-mobilite ve hizmetleri daha da iyileştirmektedir.ZF bünyesinde yer alan %100 Alman sermayeli firmamız ZF Sachs, 40 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde 55.500 m2 alanda binek araç ve hafif ticari araçlar için amortisör üretmektedir. ***** ZF is one of the largest automotive suppliers worldwide.The company has a global workforce of 149,000 with approximately 230 locations in some 40 countries andis a global leader in driveline and chassis technology as well as active and passive safety technology.ZF enables vehicles to see, think and act. The company invests more than six percent of its sales in research and development annually – in particular for the development of efficient and electric drivelines and also in striving for a world without accidents. With its broad portfolio, ZF is advancing mobility and services for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology applications.ZF Sachs is one of ZF company and its shares are owned by 100% German capital. Our company produces shock absorbers for passenger cars and light commercial vehicles in its 55,500 m2 area in Gebze with its 40 years of know-how and expertise.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ ADAY BİLGİLENDİRME METNİBize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.• ırk, • etnik köken, • siyasi düşünce, • felsefi inanç, • din, mezhep veya diğer inançlar, • kılık ve kıyafet, • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, • biyometrik ve genetik verilerZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.1. Veri Sorumlusunun KimliğiKVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: Gebze Ticaret Odası Ticaret Sicili nezdinde 5160 sicil numarası ile kayıtlı, 0736013978900014 Mersis numaralı, şirket merkezi GOSB 400. Sok. 41480 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’dir.2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında bildirdiğiniz ad-soyad, doğum tarihi-yeri, medeni durumunuz, uyruğunuz gibi kimlik bilgileri ile telefon numarası, e-posta adresi ve ev adresiniz olmak üzere iletişim bilgileriniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafımızla paylaştığınız Kişisel Verilerinizdir.3. Kişisel Veri Saklama SüresiKişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun bir biçimde 1 yıl süre ile muhafaza edilir. Belirtilen işbu süre sona erdikten sonra veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.4. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel Verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:o Tarafımıza temin etmiş olduğunuz bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,o İşe başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,o Aday personel bildirimlerinin yapılması,o Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,o Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili süreçlerin yürütülmesi,o Yasal olarak kişisel verilerinizi talep etme hakkına sahip kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilmesio İşin ifası için banka, sigorta, organizasyon ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılması, güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerin yürütülmesi,o Gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına AktarılmasıKişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, sigorta şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve şirketimizin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, iş başvuru formu kapsamında tarafınızca beyan edilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafımıza iletilen bilgiler, işbirliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla iletilen veriler doğrultusunda şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ve kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.7. Veri Güvenliği:Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.8. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında HaklarınızKVKK Madde 11 uyarınca şirketimize başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi hr.gbz@zf.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin tarafımızca sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilir.Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla GOSB 400. Sok. 41480 Gebze/Kocaeli adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Yakacak, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Endüstri Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Endüstri Mühendisi Endüstri Mühendisi Maaşları Endüstri Mühendisi Nasıl Olunur? Endüstri Mühendisi Nedir? Endüstri Mühendisi İş İlanları